Thông tin về việc đóng góp ủng hộ chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đóng góp ủng hộ chống dịch Covid-19, cho đến 17h00 ngày 20-4-2020, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận được 321.960.000 đồng từ các Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ cập nhật thông tin hàng ngày hoạt động quyên góp này.

Danh sách ủng hộ xin xem tại đây.