Tin về hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 15/01/2020 Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 để các Luật sư cùng nhau đánh giá lại một năm hoạt động của Đoàn luật sư, đồng thời triển khai nhiệm vụ trong năm mới 2020.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Mai Duy Bình – Ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Phan Thùy Dương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và các đại biểu các ban, ngành như ông Vũ Văn Minh – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện lãnh đạo các cơ quan công an, Viện kiểm sát và Phòng Tư pháp thành phố. Thành phần tham dự ngoài các Luật sư còn có người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế và một số nhân viên của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn.

Luật sư Thạc sĩ Đặng Thị Ngọc Hạnh – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo tóm tắt tổ chức và hoạt động năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020. Các Luật sư cùng thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo này với một số định hướng lớn trong tổ chức và hoạt động năm 2020 đó là: Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, tổ chức triển khai quán triệt, học tập Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đã được Hội đồng luật sư toàn quốc ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 và Quyết định 203/QĐ-HĐLSTQ ngày 19/12/2019; Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của Đoàn luật sư, hoạt động điều hành theo hướng chuyên nghiệp hóa, phát huy vai trò tự quản kết hợp với quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động, tăng cường các mối quan hệ về đối ngoại nhằm xây dựng và phát triển Đoàn luật sư tỉnh vững mạnh về mọi mặt, quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong Đoàn luật sư và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức các buổi tư vấn pháp luật lưu động tại vũng sâu, vùng xa nhằm giúp đỡ cho cộng đồng, góp phần giới thiệu rộng rãi các hoạt động của Đoàn luật sư đến các tầng lớp nhân dân; tiếp tục thực hiện việc tư vấn pháp luật miễn phí thường xuyên tại các tổ chức hành nghề luật sư cho các đối tượng người nghèo hoặc thuộc diện chính sách; tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý cho mọi công dân vào dịp những dịp Lễ, Ngày Truyền thống luật sư Việt Nam 10/10 và Ngày Kỷ niệm Ngày pháp luật Việt Nam 09/11; tăng cường việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc hành nghề luật sư và tiếp tục phát hành Bản tin “Luật sư và nghề luật” với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức.

Bà Phan Thùy Dương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát biểu chỉ đạo và khẳng định những đóng góp của Đoàn luật sư cho nền kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà với những kết quả tích cực và cụ thể, đồng thời cũng nêu những định hướng hoạt động cho Đoàn luật sư trong xu thế hội nhập và phát triển cùng kinh tế thế giới.

Sau đó là phần phát thưởng các Bằng khen của Liên đoàn luật sư Việt Nam cho Đoàn Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, các Luật sư đã có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động luật sư trong năm 2019. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cũng tuyên dương và có Giấy khen cho một số các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư có những đóng góp nhất định cho hoạt động của Đoàn Luật sư trong năm.

Cuối cùng là phần phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm 2020 và các thành viên tham dự Hội nghị đã chụp ảnh lưu niệm, kết thúc Hội nghị trong bầu không khí vui vẻ của buổi tiệc giao lưu cuối năm theo đúng tinh thần của Nghị định 100/2019/ NĐ-CP ngày 30/12/2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

963548 fb32e05699ee490fba10c3b445a677c6mv2
963548 1288e0e362ac46359a3e8748b17ca0cfmv2
963548 5e9c44fa91274482893e9ce8d6dcffd8mv2
963548 498ecfce2975402892a983221c856f9emv2
963548 e978ec2298584ed2a1649ea003ab3367mv2
963548 9dd351716bbd4565b7b3b774d1dbdd97mv2
963548 b865374fc1eb438b9fa2f17c28997b28mv2
963548 31eb3c731b65469d8f9b388a88ad7691mv2
963548 8a70947781b54301889aa3c211e80d2fmv2
963548 d2fd4ceb0ffb400faf893891d1d96a5emv2

Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế