Sửa đổi Luật Đất đai tập trung vào quy hoạch, định giá đất

(LSVN) – Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, việc sửa Luật Đất đai lần này sẽ tập trung rất cụ thể vào các công cụ như quy hoạch, kế hoạch, vấn đề liên quan đến định giá và hầu hết các phương thức giao đất sẽ là đấu thầu và đấu giá để đảm bảo công khai, minh bạch nhất vấn đề định giá.

635b923dc9815

Ảnh minh họa.

Ngày 28/10, tại phiên Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, giải trình ý kiến của đại biểu về công tác quản lý đất đai, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, trong phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã nêu lên vấn đề hết sức quan trọng, đó là vấn đề quản lý đất đai.

Về nguyên nhân, Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết, khi Trung ương thông qua Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và trong Báo cáo tổng kết về Luật Đất đai (sửa đổi) đã nêu rõ các tồn tại, yếu kém và được đại biểu chỉ ra tại phiên họp này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng cho hay, lãng phí đất đai do các dự án chậm tiến độ, dự án treo. Trước đây, nước ta có 28.155 ha, trong thời gian vừa qua đã giải quyết được trên 10.000 ha, như vậy hiện nay còn 18.000 ha.

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT, có rất nhiều lý do nhưng nguyên nhân thứ nhất do vấn đề chậm giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân thứ hai, do các quy hoạch đang thay đổi. Nguyên nhân thứ ba, các nhà đầu tư đã lựa chọn là các nhà đầu tư kém năng lực nên không đầu tư được.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã lập đề án tập trung vào 04 tỉnh, thành có trên 2.000 dự án treo, đưa ra các phương án để xử lý, đề xuất các cấp có thẩm quyền. Đồng tình với các đại biểu sẽ tiếp thu ý kiến vào dự thảo luật Đất đai, ông Hà cho biết, các vấn đề lớn sẽ báo cáo Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, từ nay tới năm 2024 nên ban hành các Nghị quyết của Quốc hội hoặc Nghị định của Chính phủ thuộc thẩm quyền, để đưa ra cơ chế giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc phổ biến hiện nay với 04 tỉnh, thành, sau đó sẽ xem xét, tính toán đưa ra các địa phương khác; Bám sát nguyên tắc không để thất thoát tài sản của Nhà nước, không để lợi dụng, hợp thức hóa sai phạm, không ảnh hưởng đến bên thứ ba là hàng nghìn hộ dân.

Liên quan đến các chính sách đất đai, Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết, Luật Đất đai lần này sẽ tập trung rất cụ thể vào các công cụ như quy hoạch, kế hoạch, vấn đề liên quan đến định giá và hầu hết các phương thức giao đất sẽ là đấu thầu và đấu giá để đảm bảo công khai, minh bạch nhất vấn đề định giá.

Theo Bộ trưởng, hiện nay vấn đề này đã được quy định trong luật khung giá, bảng giá và định giá cụ thể. Tuy nhiên, khung giá và bảng giá vẫn không sát thị trường, thêm vào đó là các cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai, giá đất được thu thập không đầy đủ, chính xác.

Khẳng định nếu có cơ sở chính xác về dữ liệu đất đai thì có thể định giá được, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, Luật Đất đai lần này sẽ thay đổi cơ bản phương pháp định giá trên cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, bao gồm giá đất, quy định về các hợp đồng, chế định trách nhiệm phải qua sàn giao dịch và đăng ký đối với người dân…

Ngoài ra, liên quan đến một số vấn đề khác như nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên, Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng cho biết, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cũng xác định đây là những đối tượng mà Nhà nước sẽ tạo quỹ đất và không thu tiền sử dụng đất, nhằm bảo đảm giá nhà xã hội, giá nhà ở sinh viên hợp lý..